TE MINT A VÉGTELEN ...

A tizenkét csakra


Az energiaközpontok materiális és spirituális énünk, ill. a materiális és spirituális Univerzumok közötti forgóajtók. Az első tizenkét központ a materiális énhez kötődik. Ezek segítenek abban, hogy a "manát", a rejtett világ energiarészecskéit elhozhassuk a fizikai világba. Az energiaközpontok közül hetet nevezünk egyértelműen "csakráknak", ezek a fényrészecskékből álló pörgő kerekek a testben vannak, és a fizika törvényeinek engedelmeskednek. A következő öt is csakra. Bár kapcsolódási pontjuk a fizikai testen kívül helyezkedik el, még mindig a fizikai alapelveknek megfelelően működnek.
A többi húsz központ spirituális természetű, ezen az idő-tér kontinuumon kívül helyezkednek el. Természetesen felmerülhet bárkiben a kérdés, hogy honnan tudok a létezésükről, ha nem látom, nem hallom és nem érzem őket.
Mint számos hipotézis esetén, ennek a bizonyítása is okozat. A pontok létezésére vannak utalások az ezoterikus irodalomban, ill. sok spirituális hagyomány gyakorlatában.
Ezek a központok hivatalosan nem csakrák, ugyanis olyan energiát tartalmaznak, amely ha lemérhető, nézetem szerint gyorsabban forog mint a fény. Bár nincsenek fizikai jellegzetességei, ezek a spirituális energiaközpontok segítenek a fizikai energia immateriális energiává alakításában és fordítva. Útmutatóul szolgálnak ahhoz, hogyan tágítsuk ki emberi határainkat.

ENERGIAKÖZPONTJAINK:
Mindegyik energiaközpontban vannak kulcsok minden bennünket érintő dologhoz. Valójában tökéletesen tükrözik mindazt, ami megtörtént, megtörténik, ill. esetleg meg fog történni.
Nem is tehetnek mást, ugyanis mindegyik energiaközpont úgy működik, mint egy önálló egység, amely a teljes energiarendszer szolgálatában áll. A holizmus fogalmát leginkább az emberi energiarendszeren keresztül megmagyarázni. Elhelyezkedésüktől függetlenül minden energiaközpontra jellemzőek a következők.

CÉL - Minden energiaközpont az emberi energiarendszert szabályozza, célja az egészséges egyensúly fenntartása, miközben lehetővé teszi az elem, a test és lélek növekedését, fejlődését, gyógyulását.

FUNKCIÓ - Mindegyik energiacentrum összeköti az egyén testének, elméjének és lelkének nyilvánvaló és rejtett aspektusait, biztosítva a szükséges energiacserét a két dimenzió között.

ENERGIAFORMA - Mindegyik energiaközpont kvantumokból (a fénysebességnél lassabban mozgó energia) vagy tachionokból (a fénysebességnél gyorsabban mozgó energia) áll, mindkettő spirálisan mozog a materiális formából a spirituálisba és vissza.

FREKVENCIA - az egyes energiaközpontok saját optimális frekvenciákon mozognak. Általában minél lentebb helyezkednek el és minél inkább fizikai egy központ, annál alacsonyabb a frekvenciája. Ezek a frekvenciák azonban kapcsolatban állnak egymással. Ha az egyik nincs szinkronban, a többi sincs.

HATÁSOK - Az adott entitás fizikai, mentális, emocionális és spirituális jólétére az összes energiacentrum hatással van, ugyanis tárolják, feldolgozzák, terjesztik és átalakítják a folyamatok során keletkező adatokat.

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK - Mindegyik energiaközpont beépített kommunikációs eszközzel rendelkezik, így kommunikál a többi energiacentrummal és magával az emberrel. Ez a pszichikai módszer a visszacsatoláson alapul, a központok, illetve a szervezet elméje, teste vagy lelke között zajlik az információ befogadása, kódolása, küldése és megfejtése. Röviden, az energiacentrumok egyben intuitív központként is működnek, mindegyik alkalmazza a saját jellegzetes pszichikai módszerét.

Az energiaközpontok sokban hasonlítanak egymáshoz, de eltérések is vannak. Mindannyian a nagy közös célt szolgálják, ugyanakkor egyedi funkciókkal is rendelkeznek. Mindegyik hat fizikai, érzelmi, mentális agy spirituális jólétünkre, de különféle folyamatokat szabályoznak.
A test belsejében lévő , a testen kívüli és a csúcson levő spirituális energiaközpontok egy családba tartoznak, de mindegyik csoportnak megvannak egyedi jellegeik.

Cyndi Dale -

 

A NAPFÉNY hatása energiaközpontjainkra, a csakráinkra, auránkra:

Energiaközpontjaink megfelelő jó működése, tiszta aurát biztosít számunkra, mely immunrendszerünk bástyája.

Ha tehát egészségesek szeretnénk lenni, töltekezzünk fel a Nap fényével (nincs más "fény"...)

A Nap fénysugarainak színei, melyeket megláthatsz a szivárványban is - pontosan megegyeznek csakránk színeivel.
Piros színe a Gyökér-csakrát, narancs a Szakrális -csakrát, a sárga a Napfonatot... a zöld a Szív-csakrát, a kék a Torok, az ibolyaszín a Harmadik szem csakrát, a lila-fény pedig a Korona csakrát tölti ill. ahhoz kapcsolódik

cleareyesight-batesmethod.info/id59.html

webassets/Sunlightenergychakras.jpg

lelekportal.webnode.hu/szinterapia/csakrak-es-szinek-kapcsolata/