Helios - A Nap és az Élet új nézőpontból

2016.01.28 13:40

 

Az élet képes felülkerekedni a körülmények hatalmán, és kibontakozni, a lehető legkedvezőbb körülményeket kialakítani a szervezeten belül és kívül egyaránt. Ezért az élet alapvető természete nem a végletes kiszolgáltatottság, hanem a bőség és a szabadság.

Az élet törvénye és természetes főútja a jólét, az öröm és a boldogság. A cselekvés központi szerepet játszik abban, ahogyan önmagunkat és embertársainkat felfogjuk, és abban, hogy milyen értéket tulajdonítunk az életünknek. Hasonlóan, a naptevékenység cselekvésként vagy történésként értelmezése központi szerepet játszik a Nap értelmezésében és értékelésében. Ha a Nap valóban cselekszik, amikor a naptevékenységet irányítja, akkor a Nap sokkal értékesebb, mintha csak elszenvedné a történést. Abban az esetben, ha a naptevékenység valódi tevékenység, akkor jelentősége alapvető nemcsak a Napról alkotott képünkben, de egész világképünkben

(Grandpierre Attila)

www.worldeventer.com/event/heliosz-a-nap-es-az-elet-uj-nezopontbol-konyvbemutato,1686131084938695